Tripura State Co-Operative Bank Ltd.

\West District
Sl No Name of Branch Telephone No.
1 Agartala 238-5942
2 Battala 232-0851
3 Battala Evening 232-2786
4 M.G.Bazar 238-2502
5 Secretariat 232-6041-43, Extn.315
6 DurgaChowmuhani 221-5521
7 LakeChowmuhani 221-5476
8 G.B.Bazar 235-2678
9 Khayerpur 239-6129
10 Champaknagar 234-7253
11 Teliamura 03825-262252
12 Khowai 03825-222201
13 Mohanpur 2343-228
14 Takarjala
15 Jampuijala 2266-210
16 M.B.Tilla 223-3252
17 Bikramnagar 236-0824
18 Bishalgarh 2361-257
19 Charilam 2360-357
20 Melaghar 2542-226
21 Sonamura 2750-218
22 Khumlung

 Dhalai District  
Sl No Name of Branch Telephone No.
1 Kamalpur 03826-262-390
2 Ambassa 03826-222-224
3 Chailengta 03824-262-228

South Tripura
Sl No Name of Branch Telephone No.
1 Udaipur 03821-222-236
2 Amarpur 03821-263-243
3 Salgarah 03821-228-346
4 Belonia 03823-222-233
5 Santirbazar 03823-262-222
6 Hrishyamukh 03823-268-240
7 Baikhora 03823-272-168
8 Manubazar 03823-266-223
9 Sabroon 03823-270-142
10 Natanbazar 03821-264-225

North Tripura
Sl No Name of Branch Telephone No.
1 Dharmanagar 03822-220-342
2 Kailashahar 03824-222-235
3 Panisagar 03822-261-461
4 Machmara 03822-266-253
5 Kumarghat 03824-261-203